. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
Cerinte pentru publicare

GHID PENTRU REDACTAREA ARTICOLELOR


1) Recomandări cu privire la aspectul/estetica articolelor

Lucrările vor fi redactate in limbile română și engleză (valabil numai pentru autorii din Romania și Republica Moldova).
Ceilalți autori străini vor redacta lucrările doar în limba engleză.
Toate lucrările vor fi editate în aplicația MS Office Word.
Tabelele, ilustrațiile, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.

A) SETĂRI DE PAGINĂ
Aranjare : format A4, margini – sus 2 cm, jos 2 cm, stânga 2 cm, dreapta 2 cm ; font: Times New Roman.
Titlu: mărime font=14, bold, aliniere stânga.
Autori: mărime font=11, numele și numărul care indică afilierea instituțională; Afilierea institutională, adresa: font italic, mărime= 11;
Adresa de contact  – telefon, e-mail, adresă poștală.
Rezumat: mărime font =10.
Cuvinte cheie : mărime font=10.
Text:  mărime font=11, spațiu între linii= single.

B) SECȚIUNI SPECIALE
BIOGRAFIA AUTORULUI/AUTORILOR: Includeți o scurtă biografie, de circa 50 cuvinte de autor, pentru fiecare autor, incluzând (1) funcția academică și titlul științific, (2) afilierea instituțională, (3) domenii de interes pentru cercetare, (4) publicații anterioare notabile, (5) adresă poștală și de e-mail, (6) fotografie în format JPEG.
TABELE ȘI FIGURI:
Tabele vor conține informații concise, prezentate eficient; acestea pot reda informații la orice nivel în ceea ce privește detaliile și precizia. Includerea datelor preponderent in tabele și mai puțin în textul lucrării creează posibilitatea reducerii dimensiunilor acesteia. Numerotați tabelele consecutiv, în ordinea primei lor citări în text și formulați un scurt titlu pentru fiecare. Autorii pot prezenta sub tabel o legendă care să conțină note explicative cu privire la conținutul acestuia. Indicatorii statistici de dispersie, cum sunt deviația standard sau eroarea standard medie, vor fi trecuți în paranteze. Asigurați-vă că fiecare tabel este citat in text.
BIBLIOGRAFIA:
La finalul lucrării vor fi trecute referințele bibliografice în ordine alfabetică. In textul lucrării vor fi trecute doar numerele de ordine corespunzătoare, între paranteze pătrate. Autorii sunt responsabili pentru acuratețea scrierii referințelor bibliografice (în conformitate cu standardele  U.S. National Library of Medicine). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
 
2) Cerințe în funcție de tipul de articol acceptat

A) ARTICOL DE CERCETARE
TITLU: cu majuscule.
AUTORI: Nume, urmat de  inițiala/inițialele prenumelui și numărul ce indică afilierea instituțională ; instituția/instituțiile unde a fost efectuat studiul: telefon, e-mail, adresă poștală.
REZUMAT: va conține scopul, ipotezele, material, metode, rezultate și concluzii și nu trebuie să depășească 300 cuvinte.
CUVINTE CHEIE: prezentați maxim 6 cuvinte-cheie (care să nu se regăsească și în titlu). Dacă este posibil, folosiți termeni din Index Medicus medical subjects headings (MeSH) (http://www.nlm.nih.gov/mesh).
STRUCTURA TEXTULUI LUCRĂRII: INTRODUCERE, METODE, REZULTATE, DISCUȚII, CONCLUZII, MULȚUMIRI (furnizați informații pentru identificarea surselor de support ale studiului, asistență tehnică, contribuții de natură intelectuală unor persoane care nu se regăsesc printre autori), BIBLIOGRAFIE (în conformitate cu precizările de mai sus), BIOGRAFIA AUTORULUI (în conformitate cu precizările de mai sus).

 B) ARTICOL DE ANALIZĂ / DE TIP ESEU
TITLU: cu majuscule.
AUTORI: Nume, urmat de  inițiala/inițialele prenumelui și numărul ce indică afilierea instituțională ; instituția/instituțiile unde a fost efectuat studiul: telefon, e-mail, adresă poștală.
REZUMAT: va conține scop, discuții și concluzii și nu trebuie să depășească 300 cuvinte.
CUVINTE CHEIE: prezentați maxim 6 cuvinte-cheie (care să nu se regăsească și în titlu). Dacă este posibil, folosiți termeni din Index Medicus medical subjects headings (MeSH) (http://www.nlm.nih.gov/mesh).
STRUCTURA TEXTULUI LUCRĂRII: INTRODUCERE, TEXTUL PRINCIPAL, CONCLUZII, MULȚUMIRI (furnizați informații pentru identificarea surselor de support ale studiului, asistență tehnică, contribuții de natură intelectuală unor persoane care nu se regăsesc printre autori), BIBLIOGRAFIE (în conformitate cu precizările de mai sus), BIOGRAFIA AUTORULUI (în conformitate cu precizările de mai sus).

C) STUDIU DE CAZ
TITLU: cu majuscule.
AUTORI: Nume, urmat de  inițiala/inițialele prenumelui și numărul ce indică afilierea instituțională ; instituția/instituțiile unde a fost efectuat studiul: telefon, e-mail, adresă poștală.
REZUMAT: va conține scopul, ipotezele, material, metode, rezultate și concluzii și nu trebuie să depășească 300 cuvinte.
CUVINTE CHEIE: prezentați maxim 6 cuvinte-cheie (care să nu se regăsească și în titlu). Dacă este posibil, folosiți termeni din Index Medicus medical subjects headings (MeSH) (http://www.nlm.nih.gov/mesh).
STRUCTURA TEXTULUI LUCRĂRII: INTRODUCERE, STUDIU DE CAZ (scurt istoric, examinări fizice și determinări de laborator, tratamente, rezultate), DISCUȚII, CONCLUZII, MULȚUMIRI (furnizați informații pentru identificarea surselor de support ale studiului, asistență tehnică, contribuții de natură intelectuală unor persoane care nu se regăsesc printre autori), BIBLIOGRAFIE (în conformitate cu precizările de mai sus), BIOGRAFIA AUTORULUI (în conformitate cu precizările de mai sus).

D) COMUNICĂRI SCURTE
Comunicările scurte pot fi luate în considerare pentru publicare. Acestea vor fi limitate la 2-3 pagini, 5-8 referințe bibliografice și maximum două tabele sau figuri (sau un tabel și o figură).
STRUCTURA: TITLU (cu majuscule), AUTORI (nume, urmat de  inițiala/inițialele prenumelui și numărul ce indică afilierea instituțională; instituția/instituțiile unde a fost efectuat studiul: telefon, e-mail, adresă poștală), TEXT, BIBLIOGRAFIE (în conformitate cu precizările de mai sus).

E) RAPOARTE ALE CONFERINȚELOR, SIMPOZIOANELOR, REZUMATE ALE UNOR MESE ROTUNDE / WORKSHOP-URI
Organizatorii de conferințe, simpozioane și mese rotunde în domeniile de interes ale revistei  sunt încurajați să contacteze redactorul șef pentru publicare.
Pentru AUTORUL raportului sunt necesare : numele, urmat de  inițiala/inițialele prenumelui și afilierea instituțională.
 TEXTUL va cuprinde: TITLUL GENERAL AL MANIFESTARII ȘTIINȚIFICE, PERIOADA DESFĂȘURARII, LOCUL, TEMATICA ABORDATA, KEYNOTE SPEAKERS, CONCLUZII.