. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
Arhivă ( nr.2 din 2015 )
Sp Soc Int J Ph Ed Sp 2015 - Volume 15 – Issue 2
ALBU A., ONOSE I., NEGREA M., HODORCĂ R., CRĂCANĂ I.REZUMAT Alimentaţia este un factor extern ce joacă un rol important în menţinerea sănătăţii copiilor/ tinerilor şi mai  ales a celor care depun un efort fizic de o intensitate şi durată ...
CĂTĂNESCU A., TOMELE S.RezumatScopul cercetării. Constă în îmbunătăţirea procesului de antrenament la jucătorii de minibaschet, prin introducerea unor structuri de tip coordinativ, cu accent pe: controlul mingii în pasare, dribling şi aruncare, ...
FETESCU S.REZUMATAnul universitar reprezintă perioada de activitate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. Acesta este structurat pe baza unui program elaborat în conformitate cu planul de învăţământ specific tipului de instituţie ...
GHETIU A.Rezumat În articol este prezentată informația științifică referitor la cercetarea stării  motrice a elevilor din clasele primare în baza exemplului instituțiilor de învățămînt din localitățile rurale ale raionului Ialoveni ...
HONCEIrU C. TROFIN F.AbstractTlimVO2max is the time running during which an athlete can maintain at MAS. This study aimed to identify the manner in which changes in altitude can affect TlimVO2max. 22 professional football players conducted tests for MAS ...
MURARIU F., MURARIU O.AbstractThe main of current research is the implementation of new trainning techniques of romanian sport horses to achieve sporting performance in order to highlight the improvment of motric quality defined by force, strength, speed ...
RATA M., ANTOHE B.Rezumat Lucrarea de față prezintă conceptul de reeducare senzorio-motrică, fundamentarea științifică a metodei precum și rezultatele aplicării acestuia asupra sportivelor handbaliste cu entorsă de glenză. Fiind una din cele ...
ŠELINGEROVÁ M., DOLEŽAJOVÁ L., ŠELINGER P., SEDLÁČEK J.Abstract The article is focused on level determination of skeletal maturity and bone density mineralization of pubescent and adolescent athletes. Bone mineral content and density (BMC, BMD) ...
ZIPPENFENING H., ALMĂJAN GUȚĂ B., GAIȚĂ D.RezumatDemențele reprezintă unele dintre cele mai de temut și devastatoare afecțiuni ale vârstei a treia datorită suferințelor create. Se estimează că prevalența lor va atinge curând proporții ...
prima « 1 2 » ultima