. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
Arhivă ( nr.2 din 2011 )
Neculaes Marius, Botez PaulREZUMATPrezentul  studiu  analizează, proiecţia centrului de greutate în cadrul poligonului de susţinere şi distribuţia greutăţii corporale pe membrele inferioare comparativ pentru cele 2 loturi de subiecţi. ...
Moraru C., Puni R.REZUMAT Criteriile cele mai importante de apreciere a caracterului optim al procesului de antrenament sportiv sunt: eficienţa, calitatea şi consumul de timp şi efort depus de antrenori şi sportivi pentru îndeplinirea sarcinilor. ...
Puni A.R., Ştirbu C.REZUMAT Serviciul este considerat a fi un element tehnic de bază în jocul de volei, ,,un moment fix” în care mingea este repusă în joc. Execuția sa este determinată exclusiv de calitățile individuale ale jucătorului și ...
Rusu O., Rusu D.REZUMATAbordarea grupului ca sistem complex pare a fi cea mai potrivită pentru demersul investigativ ce vizează grupurile sportive. Dinamicile complexe ale grupurilor sociale restrânse pot fi analizate pe trei nivele: la nivel local, ...
Honceriu C., Cojocariu A.REZUMATEvaluarea răspunsului lactatului sangvin la efort şi determinarea pragului anaerob este o metodă relativ nouă, din ce în ce mai folosită atât în sportul de performanţă cât şi în activitatea de cercetare, unde ...
Beatrice ABĂLAŞEIREZUMATStudiul are un caracter exploratoriu și obiectivul său este de a identifica o tipologie a tipurilor de public de la evenimentele sportive, asemănătoare cu cea identificată în literatura de specialitate, prin inmtermediul ...
Ileana POPOVICIREZUMATAntrenorul reprezintă şi rămâne un model pentru sportiv, chiar dacă anumite aspecte ale comportamentului acestuia s-au modificat în funcţie de cerinţele şi evoluţia sportului respectiv. Responsabilităţile specifice antrenorului ...
Bogdan T., Lazăr L. C., Macra-Oşorhean M.REZUMATIntroducere – Relaţia dintre publicul spectator şi echipa sportivă, este una dintre problematicile care a atras atenţia specialiştilor în ultima perioadă. Abordările moderne studiază aspecte ...
Raţă G., Dobrescu T., Raţă B. C., Raţă M., Mareş G.REZUMATCunoaşterea motivaţiei profesionale ce determină la studenţi eficienţa procesului de pregătire didactică  constituie un punct de plecare în tratarea personalităţi fiecărui ...
Alexandru OPREANREZUMATScopul acestui studiu este de a evalua adaptarea sistemului cardiovascular al jucătorilor de rugby din compartimentul de înaintare la efortul specific jocului, unele aspecte comparându-le cu capacităţile jucătorilor din linia ...
prima « 1 2 » ultima