. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
Arhivă ( nr.2 din 2008 )
Diethelm BLECKINGRezumat:Prin prezentul material vrem sa evidenţiem legatura între fenomenul migrator şi dezvoltarea activităţilor fizice. Sportul şi atletismul au jucat un rol important în cadrul migraţiilor încă de la începuturi. Dezvoltarea ...
Ileana PopoviciRezumat:Analizând contextul general de manifestare a excelenţei aptitudinale în sportul românesc, am delimitat două mari categorii etiologice determinante (context cauzal extern şi intern), fiecare dintre acestea incluzând mai multe ...
Ciprian CeobanuRezumat:Prezentul articol îşi propune să analizeze modul în care diversele teorii referitoare la personalitate, în general, şi la personalitatea sportivului, în special, se referă la relaţia dintre structura de personalitate şi ...
Ioan IACOB, Mihai CURELARU, Beatrice ABALAŞEI, Oana RUSU, Emil BUDESCURezumat:Există o tendinţă pe plan mondial potrivit căreia statele caută să se asigure că sistemele lor de justiţie juvenilă sunt în acord cu dreptul internaţional în domeniul ...
Dan Iulian AlexeRezumat:Lucrarea îşi propune să prezinte câteva aspecte privind energia consumată la 11-13 ani în manifestarea echilibrului, la copii cu dominanţă emisferică cerebrală diferită (subiecţii cuprinşii în cercetare prezintă ...
Adrian CojocariuRezumat: Scopul cercetării de faţă îl reprezintă determinarea modificărilor valorilor presiunii arteriale sistolice şi diastolice la sportivii practicanţi de Qwan Ki Do, ca răspuns fiziologic la efortul din proba tehnică ...
Cezar HonceriuRezumat:În vederea individualizării componentei fizice a antrenamentului sportiv şi, mai precis, pentru dezvoltarea capacităţii şi puterii aerobe, este folosită tot mai des metoda eforturilor efectuate la diferite procentaje din vVO2max. ...
Cătălin AbălaşeiRezumat: Culoarea îmbogăţeşte viaţa şi este percepţia retino-corticala a radiaţiilor luminoase de diferite frecvente vizibile şi din punct de vedere plastic - potenţială - stare pigmentara, materia cu calitate cromatică. ...
Marius bastonRezumat:Ipoteza de la care pleaca studiul de faţă urmareşte raţionamentul potrivit căruia evoluţia fotbalului modern sub toate aspectele sale: sportiv, social, economic, împinge spre perfecţionare toate domeniile adiacente, ştiinţele ...
Liliana RaduRezumat: Scopul acestei lucrări este de a aprecia postura corpului cu referire la armonia generală a corpului şi la raporturile de simetrie dintre diferitele segmente ale corpului la atleţi, juniori II, în probe de alergări. Acest ...
prima « 1 2 » ultima