. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
Arhivă
Lucian DarieRezumat:Nu există o modalitatea -cea mai bună- de a conduce o clasă. Fiecare profesor trebuie să-şi dezvolte o largă varietate de tehnici de management din care să aleagă atunci când apar situaţii noi. Alegerea unei tehnici de management ...
Elena BalintRezumat:Recomandările metodice cu privire la experienţele de învăţare / educare motrică pe care le parcurg elevii din învăţământul primar, sunt orientate predominant spre exploatarea la maxim a funcţiilor didactice exercitate de ...
Mihaela RusRezumat:Organismul copilului de 5-7 ani prezintă o serie de particularităţi specifice, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că el nu reprezintă un adult în miniatură. Ca o principală caracteristică a organismului copilului preşcolar ...
Cristian Mihail RusRezumat:Principalele lacune în activitatea didactică îşi au originea în concepţia pedagogică-sau mai bine zis, în lipsa concepţiei pedagogice-şi în insuficienta pregătire psihopedagogică, metodică şi de specialitate adaptate ...
Carmen Ene-VoiculescuRezumat:Această lucrare conţine o metodă experimentală de învăţare a schiului – schiul paralel. Teoria şi metodica schiului pretinde prin obiectivele sale soluţionarea modalităţilor de învăţare pentru Facultăţile ...
Iulian DumitruRezumat:Marketingul sportiv, în calitatea sa de sub-domeniu terţiar al marketingului serviciilor, reprezintă fără îndoială un nou val în cultura de marketing. Baza acestei afirmaţii este tributară specificităţii produsului sportiv, ...
Florin HurducRezumat:Trăsăturile de personalitate ale elevului constituie punctul de plecare în relaţia profesor-elev, la orice vârstă şi mai ales la adolescenţă, când dorinţa elevului de a deveni cât mai independent se face simţită într-o ...
Virgil Ene-VoiculescuRezumat:Pentatlonul naval este una dintre cele mai importante discipline sub egida CISM (Consiliul Internaţional al Sportului Militar). Proba se desfăşoară pe o distanţă de 2500m cu cinci momente distincte: startul şi alergarea, ...
Elena RAŢĂ, Dan MILICIRezumat:Funcţia de aproximare poate fi determinată prin interpolare existând mai multe metode şi tehnici de determinare a funcţiei de aproximare (interpolare) a funcţiei statice de transfer. Alegerea metodei depinde atât ...
Emil BUDESCU, Radu Mihai IACOB, Virgil ATANASIURezumat:Lucrarea abordează problematica generală a stabilităţii genunchiului pentru a putea evidenţia legătura care există între factorii dinamici şi cei geometrici în timpul mişcării. Identificarea ...
prima « 39 40 41 42 43 44 » ultima