. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
VA FI KINETOTERAPEUTUL ÎNLOCUIT DE ROBOT?
12 september 2016
Domeniu:
Bogdan Alexandru HAGIU

Rezumat. 
Lucrarea trece în revistă tipurile de roboți medicali folosiți în recuperare, precum și avantajele și limitele acestora. Scopul este estimarea perspectivelor roboților medicali în kinetoterapie. Din analiza rezultatelor cercetărilor efectuate pe grupuri de pacienți care au beneficiat de terapie convențională și terapie asistată de roboți medicali, reiese că cele mai bune rezultate se obțin prin combinarea acestora. Totuși, comparațiile depind de afecțiuni și de tipurile de teste folosite, de exemplu în hemiparezele de braț consecutive accidentelor vasculare recuperarea robotizată neaducând beneficii suplimentare din punct de vedere funcțional. Mai mult, robotul nu poate interacționa interacîiona eficient cu pacientul, iar parametrii funcționali trebuie ajustați permanent. Concluzia este că în recuperearea afecțiunilor musculoscheletale factorul uman este indispensabil.

Hagiu.pdf
pdf