. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
UTILIZAREA TESTELOR COMPUTER-GAMING IN EVALUAREA TIMPUL DE REACTIE MANUAL SIMPLU LA STIMULI VIZUALI
12 octombrie 2016
Domeniu:
Bădău D., Bădău A., Ungur R., Dușa F., Mîndrescu V.

Rezumat. 
Scopul. Cercetarea a avut ca scop identificarea timpului de reacție manual la stimul vizual frontal în funcție de lateralitate, prin folosirea de teste de jocuri-computerizate. Tehnologiile computerizate pot fi folosite pentru îmbunătățirea timpului de reacție a segmentului dominant și nondominant. Metoda. Cercetarea a cuprins un grup de 60 de studenții de la programele de educație fizică și  balneofiziokinetoterapie de la UMF Tîrgu Mureș, vârsta M±SD=23.4±1.61, dintre care 20 subiecți cu dominanta manuală stangă și 40 cu dominanta manuală dreaptă. Studiul s-a desfășurat în perioada 5-15 octombrie 2015.Studenții au efectuat testul humanbenchmark computer-gaming pentru evaluare timpului de reacție la stimul vizual frontal. Testarea s-a efectuat cu mâna dreaptă si cu cea stângă. Rezultate. Computer-gaming test pentru evaluare timpului de reacție a mâinii drepte a fost X±SD=298.41±46.86, iar pentru mâna stângă X±SD=278.41±42.67. Analizarea rezultatelor testelor celor două mâini evidențiază rezultate superioare ale timpului de reacție pentru mâna stângă, astfel: Xdiferenta±SD=11.08±31.75, tvalue=2.70 pentru p<0.05, r-Pearson=0.760. Comparând rezultatele esantionului masculin cu cel feminin, diferenta medilor aritmetice pentru mana dreapta a fost Xdiferenta±SD=6.633±65.81, iar pentru mâna stângă Xdiferenta±SD=5.533±64.80. Rezultatele eșantionului feminin au fost statistic semnificative. Corelația a fost puternică pentru ambele esantioane. Concluzii. Rezultatele cercetării relevă faptul că mâna stângă manifestă un timp de reacție mai scăzut decât mâna dreaptă la stimuli vizual frontal prin aplicarea de computer-gaming test. Rezultatele studiului evidențiază diferențe semnificative statistic și o corelație puternică între timpul de reacție a execuțiilor cu mâna dreaptă și cea stângă, în favoarea mâinii stângi care a înregistrat rezultate superioare. 

BADAU.pdf
pdf