. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
UN TRIUNGHI DE SUCCES, ÎN MUNCA DIDACTICĂ: PROFESORUL, PĂRINTELE ŞI ELEVUL
15 decembrie 2007
Domeniu:
Florin Hurduc

Rezumat:
Trăsăturile de personalitate ale elevului constituie punctul de plecare în relaţia profesor-elev, la orice vârstă şi mai ales la adolescenţă, când dorinţa elevului de a deveni cât mai independent se face simţită într-o mai mare măsură. În prelungirea acestei relaţii, este necesară cimentarea triunghiului relaţional profesor-elev-părinte, care înlesneşte obţinerea de succese în demersul educaţional în planul şcolii şi al familiei.