. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
TEORII ALE PERSONALITĂŢII ŞI SUCCESUL ÎN SPORT
10 decembrie 2008
Ciprian Ceobanu

Rezumat:
Prezentul articol îşi propune să analizeze modul în care diversele teorii referitoare la personalitate, în general, şi la personalitatea sportivului, în special, se referă la relaţia dintre structura de personalitate şi atingerea succesului. După cum se ştie, există o serie de factori care influenţează structurarea personalităţii umane: moştenirea genetică a individului, natura situaţiei şi experienţa anterioară. Din această perspectivă, pentru a studia relaţiile dintre personalitate şi activitatea sportivă am grupat teoriilor de personalitate  în două categorii mari:  teorii care concep personalitatea ca fiind influenţată de o seamă de trăsături; teoriile situaţionaliste şi interacţionaliste, care evidenţiază importanţa situaţiei în ceea ce priveşte răspunsul oferit de personalitatea umană. În final, sunt analizaţi un set de factori - mediatori ai schimbărilor de personalitate, datorită practicării educaţiei fizice şi sportului.