. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
TEORIA CONDUCERII BAZATĂ PE INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ
15 noiembrie 2010
Domeniu:
Vasile MARCU, Mirela DAN

Rezumat

Lucrarea îşi propune să prezinte o nouă abordare a managementului având la bază capacităţile managerului bazate pe inteligenţă emoţională. Prin prisma inteligenţei emoţionale sunt prezentate talentele, abilităţile, competenţele unui manager pentru a obţine rezultate excepţionale apreciate atât de superiori cât şi de cei pe care îi are în suborbine şi nu în ultimul rând să fie eficienţi în dezvoltarea societăţii.