. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
TEHNICI SOCIOMETRICE ŞI APLICAREA LOR LA ECHIPELE DE JOCURI SPORTIVE DE PERFORMANŢĂ
16 february 2013
Lupu S. G.

Rezumat
Sportul de performanţă este o activitate ce forţează limitele posibilităţilor fizice şi psihice ale sportivului, performanţa fiind rezultatul a trei componente de bază, respectiv biologică, psihologică şi socială. Componenţa biologică constă în înzestrarea fiziologică şi somatică a sportivului, cea psihologică reprezintă personalitatea cu aspiraţii, voinţă, autocontrol, creativitate, idealuri, iar cea socială este legată de educaţie, cultură şi relaţii interumane. Pe lângă rezolvarea problemelor de ordin psihic ale sportivului, pregătirea psihologică influenţează randamentul, creând condiţiile necesare folosirii la maxim a resurselor fizice.
Testul sociometric este considerat instrumentul principal şi punctul de plecare în cunoaşterea diferitelor aspecte ale procesului de interacţiune ce se manifestă în colectiv, oferind doar materialul brut în legătură cu aspectele relaţionale ale sportivului şi ale grupului în totalitatea sa.
Scopul cercetării este reprezentat de identificarea relaţiilor interpersonale din cadrul echipelor de jocuri sportive, precum şi a posibilităţilor de ameliorare a lor, în vederea creşterii capacităţii de performanţă în general şi în special a echipei de handbal baieţi Ştiinţa Municipal Dedeman Bacău. La includerea în eşantionul de subiecţi, aceştia aveau vârsta cuprinsă între 19 şi 34 de ani şi o vechime în practicarea sportului de performanţă de 6 – 10 de ani. Deşi sunt jucători componenţi a echipei de bază, se pare că, în momentele cheie ale jocului, preferinţele de colaborare între aceştia nu coincid cu componenţa echipei în aceleaşi situaţii, lucru ce poate determina efecte negative în desfăşurarea jocului şi, implicit, în obţinerea rezultatelor dorite.
Lupu full text.pdf
pdf