. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIUL PRIVIND CONŢINUTUL PREGĂTIRII FIZICE LA JUNIORII BASCHETBALIŞTI I
24 octombrie 2015
Savu Cristian Florian

Rezumat
Antrenamentul sportiv trebuie să beneficieze de progresele ştiinţifice ale cercetării fundamentale, el putând să influenţeze considerabil orientările acestuia prin răspunsurile concrete aduse în obţinerea performanţelor sportive. Antrenamentul sportiv trebuie supus unor principii de aplicare raţionale şi obiective pentru a avea certitudinea unei reuşite şi a evidenţia un progres în pregătire.
Obiectivele cercetării:
Aprecierea nivelului pregătirii fizice generale şi specifice a baschetbalistilor juniori I în dependenţă de obiectivele echipei şi  postul de joc.
Determinarea programei de pregătire fizică generală şi specifică şi a mijloacelor operaţionale necesare în cadrul planului de pregătire anual şi perioadele constitutive ale acestuia al jucătorilor de baschet juniori I.
Argumentarea şi verificarea experimentală a eficacităţii metodicii antrenamentului sportiv în baza tratării globale şi diferenţiate a pregătirii fizice generale şi specifice a jucătorilor de baschet juniori I.
Premizele cercetării:
Studiile şi cercetările vor demonstra că nivelul pregătirii fizice a baschetbalistilor se caracterizează printr-o diferenţă destul de mare, în dependenţă de vârstă, postul de joc al sportivilor şi obiectivele de performanţă ale echipei din care fac parte. 
Astăzi, baschetul încearcă să universalizeze posturile de joc, unde fiecare sportiv să poată realizeze atribuţiile, competenţele şi abilităţile fiecărui post de joc în situaţii diverse. Cercetarea noastră pleacă de la argumentarea ştiinţifico-metodică a pregătirii globale şi diferenţiate a jucătorilor, în primul rând în planul pregătirii fizice.
Ipoteza lucrarii:
Pregătirea fizică generala si specifică va contribui substanţial la cresterea  nivelului pregătirii sportive a jucătorilor de baschet cu vârsta cuprinsa între 17-18 ani aspect ce se va reflecta în modul de manifestare a indicilor motrici, a modificarii parametrilor fizici, funcţionali şi tehnico-tactici ai acestora.

SAVU.pdf
pdf