. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIUL COMPARATIV AL OBICEIURILOR ALIMENTARE LA UN LOT DE ELEVI SPORTIVI ŞI NESPORTIVI
30 decembrie 2015
Domeniu:
ALBU A., ONOSE I., NEGREA M., HODORCĂ R., CRĂCANĂ I.

REZUMAT
Alimentaţia este un factor extern ce joacă un rol important în menţinerea sănătăţii copiilor/ tinerilor şi mai  ales a celor care depun un efort fizic de o intensitate şi durată crescută. Scopul studiului este de a cunoaşte obiceiurile alimentare ale elevilor sportivi şi de a le compara cu cele ale elevilor nesportivi. Ipoteze: obiceiurile alimentare al elevilor sportivi  ar trebui să fie diferite de cele ale  elevilor nesportivi, deoarece necesarul nutritiv  al organismului este diferit. Material şi metode: studiul s-a realizat pe un lot de 183 adolescenţi cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani. Din aceştia 94 sunt de la liceul cu Program Sportiv din Iaşi şi 89 de la liceul G.Ibrăileanu. Elevii au completat un chestionar de frecvenţă săptămânală  a consumurilor alimentare. Prelucrarea rezultatelor s-a făcut cu ajutorul testului Pearson Chi - Scuare . Rezultate: aportul alimentar matinal zilnic este recunoscut de 42.62% elevi, diferenţele calculate pe colectivitate şcolară fiind nesemnificative statistic (χ²=2.156, Gl=3,p>0.05). Ouăle sunt prezente în meniurile elevilor mai ales de 2-3 ori pe săptămână (43.72%), diferenţele calculate fiind nesemnificative statistic (χ²=3.683, Gl=4,p>0.05).  Legumele sunt prezente în meniurile elevilor de 4-6 ori  pe săptămână (30.60%)  sau  zilnic (31.15%). Diferenţele calculate sunt nesemnificative statistic (χ²=1.156, Gl=4,p>0.05) şi orientează către obiciuri alimentare asemănătoare ale elevilor din cele 2 colectivităţi studiate. Pastele făinoase sunt consumate mai ales de 1 dată (37.70%) sau de 2-3 ori pe săptămână, diferenţele calculate fiind tot nesemnificative statistic (χ²=3.816, Gl=4,p>0.05). Concluzii: la elevii din lotul de studiu apar obiceiuri alimentare asemănătoare, ceea ce este o problemă deoarece cei  sportivi au necesaruri nutriţionale crescute. 


ALBU.pdf
pdf