. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND UTILITATEA CONCEPERII ȘI FOLOSIRII MODELELOR ÎN SELECȚIA PRIMARĂ ȘI FORMAREA GRUPELOR DE INIȚIERE ÎN JOCUL DE HANDBAL
29 decembrie 2017
Domeniu:
STOIAN I.

Rezumat
Selecţia se face tot mai des simţită în toate sectoarele de activitate, dar nicăieri nu este atât de riguros organizată şi etapizată ca în activitatea sportivă. Esta un proces continuu, prin care se urmăreşte depistarea, iniţierea şi menţinerea tinerilor talentaţi. Practica a demonstrat că de la formarea grupelor de începători şi până la terminarea junioratului, porţile de „intrare şi ieşire” ale selecţiei sunt permanent deschise. Stabilirea unui model,care să fie folosit în procesul de selecție, înseamnă fixarea cerinţelor maxime ale activităţii respective, cunoaşterea posibilităţilor de dezvoltare a organismului, a indicilor de dezvoltare a calităţilor motrice, a conţinutului fondului motric reprezentat de priceperile şi deprinderile motrice ce trebuie însuşite de către subiecţi.

STOIAN.pdf
pdf