. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND PROFILUL PSIHOLOGIC AL GIMNASTELOR COMPONENTE ALE LOTULUI NAŢIONAL DE ANSAMBLU
20 iulie 2008
Mihaela MANOS

Rezumat:
În etapa actuală, pentru realizarea unei performanţe înalte sunt necesare nu numai caracteristici biologice de excepţie, ci şi aptitudini psihologice, trăsături de personalitate de excepţie. În acest context, cunoaşterea personalităţii sportivului, în scopul formării şi dezvoltării ei, capătă o pondere tot mai mare în psihologia contemporană de specialitate.
În categoria reperelor cu caracter ,,subiectiv” sunt cuprinse unele procese şi fenomene psihice, dar şi unele aspecte de natură socială. În concepţia lui A. Dragnea (1994), fenomenele de natură ,,subiectivă” sunt manifeste, deci, observabile, fapt ce favorizează înregistrarea frecvenţei, duratei şi efectelor acestora. Ele pot fi măsurabile cu ajutorul testelor, chestionarelor, inventarelor şi probelor de diferite tipuri, fiind, aşadar, obiectivabile.