. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND NIVELUL ORIENTĂRII SPAŢIALE A STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE PROFIL ÎN CADRUL CURSULUI DE SCHI
12 octombrie 2016
Domeniu:
Pavel S., Rață G.

Rezumat.
Orientarea reprezintă procesul comportamental prin care organismul are capacitatea de a localiza corect, în timp şi spaţiu, sistemele propriului corp, cât şi ale lumii înconjurătoare, în vederea realizării acţiunii voite.Ca scop în realizarea acestei cercetării ne-am propus evaluarea şi cunoaşterea nivelului, orientării în spaţiu a studenţilor de la educaţie fizică, înaintea începerii procesului instructiv-educativ la disciplina Schi. Subiecţii cercetării sunt reprezentaţi de studenţii anului I din cadrul aceleiaşi facultăţi, studenţi de la specializările Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică. In urma realizarii acestui test s-a constatat ca Scorul ridicat înregistrat indică o performanţă crescută a persoanelor testate şi posibilitatea acestora de a opera simultan cu mai multe tipuri de informaţii şi sarcini care presupun evaluarea, în acelaşi timp a mai multor alternative.

PAVEL.pdf
pdf