. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND NIVELUL DE CALITATE A LUCRULUI ÎN ECHIPELE MANAGERIALE ŞI PERFORMANŢA ACESTORA ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR GENERALE ALE ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE
14 decembrie 2009
Domeniu:
Aliona Prodan, Anatolie Budevici

Rezumat:
O calitate mai bună a lucrului în echipă se obţine prin cunostinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru performanţă şi pentru atingerea scopurilor propuse.
Lucrul în echipă este esenţial pentru atingerea performanţei şi a obiectivelor propuse la nivelul unei organizaţii sportive. Formarea şi consolidarea echipelor reprezintă procese care impun un efort  considerabil, inclusiv cunoaşterea profundă a tuturor etapelor de parcurs şi a dificultăţilor ce pot să apară (West A.M, 2005).
Organizaţiile trebuie să ofere medii de lucru tot mai armonioase pentru indivizi, iar cum aceştia sunt de obicei implicaţi într-o echipă, trebuie să creeze echipe armonioase. Transformarea „management”-ului în „leadership”constă în aceea că managerii îşi administrează echipa pentru optimizarea afacerii pe care o conduc, iar liderii mobilizează oamenii şi îi conduc către teritorii, pieţe şi afaceri noi. Leadershipul echipei se bazează pe capacitatea de a crea sinergie şi motivaţie la nivelul său.
Nivelul de calitate a lucrului în echipă utilizat de către managerii de organizaţii sportive a fost stabilit de către noi, printr-o investigaţie statistică generală întreprinsă la nivelul unor astfel de organizaţii. A fost colectată o bază de date semnificativă despre consolidarea echipei manageriale şi în final am procedat la stabilirea unor cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi necesare a fi dobîndite  pentru o eficienţă a lucrului în echipă.
Monitoring-ul ne-a ajutat să aflăm care este contribuţia persoanelor întreprinzătoare, a echipelor manageriale din cadrul organizaţiilor sportive la succesul general al acestora - atât din punct de vedere a rezultatelor curente, cât şi cu privire la capacitatea lor de a asigura succesul inovator în perspectivă. Pentru punerea în practică a lucrului în echipă am considerat că sunt relevante rolurile diferite pe care le pot îndeplini membrii unei echipe în vederea îndeplinirii cu succes a unei sarcini propuse.
Monitoring-ul realizat de noi ne-a ajutat să procedăm la elaborarea unui profil al echipei manageriale eficiente necesar teambuilding-ului din cadrul unei organizaţii sportive
Indiferent de rolul ocupat în cadrul unei echipe manageriale, a specializării şi experienţei acumulate de către membrii săi, există anumite calităţi pe care toţi coechipierii trebuie să le dovedească pentru ca echipa în ansamblu să-şi atingă scopul şi obiectivele propuse. Important, din punctul nostru de vedere, este şi faptul că, managerii unei organizaţii sportive ar trebui să cunoscă şi să creeze grupuri (echipe) cu persoane care au toate sau majoritatea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor (CDA) descrise de Stevens şi Campion, instruindu-le astfel în vederea dezvoltării şi perfecţionării lor continue.