. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND NECESITATEA INTENSIFICĂRII ACŢIUNILOR DE EDUCAŢIE OLIMPICĂ ÎN ŞCOLI
31 martie 2014
Domeniu:
ABABEI C.

Rezumat
În anul 1997, Comitetul Olimpic Internaţional (C.I.O.) recomanda tuturor guvernelor, ca împreună cu comitetele naţionale sã introducã olimpismul în şcoli. Pe de altă parte, pe plan internaţional,o bogatã literaturã psihopedagogicã pledeazã în ultimile decenii pentru introducerea olimpismului în învãţãmântul de toate gradele, pentru întemeierea sa ca disciplinã universalã.
Scopul prezentei lucrări îl reprezintă evidenţierea necesităţii intensificării acţiunilor de educaţie olimpică în şcoli, ca urmare a creşterii intr-un ritm exagerat a actelor de violenţă în şcoli. Ipoteza de la care am pornit în realizarea prezentului studiu a fost cunoaşterea interesului elevilor de liceu pentru acţiunile de educaţie olimpică, ar putea reprezenta un reper în planificarea şi organizarea acestora de către profesorii de educaţie fizic Subiecţii prezentului studiu l-au reprezentat 159 de elevi de liceu,  din municipiul Bacău.
In cercetare am folosit ca  metode de lucru: metoda studiului bibliografic, metoda anchetei, chestionarul şi metoda matematico-statistică de prelucrare a datelor. Rezultatele înregistrate au confirmat necesitatea diversificării şi creşterii numărului de acţiuni  de educaţie olimpică în şcoli. Afirmatia este susţinuta atît de procentul mare al elevilor (76,72%) care au răspuns că nu cunosc termenul de olimpism, dar şi de cei 87 de elevi (54,71%) care consideră că numărul activităţilor cu caracter olimpic ar trebui să crească. Chestionarul aplicat a scos în evidenţă, pe lîngă cele afirmate anterior, necesitatea organizării de seminarii cu teme din olimpism, în special la şcolile din mediul rural, dar şi o implicare mai mare a tuturor celor răspunzători de educaţia tineretului.
Ababei C. full text.pdf
pdf