. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII A ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN GALAȚI
30 decembrie 2013
Domeniu:
Iconomescu  T.M., Talaghir L.G., Badau D.

REZUMAT
În anii ´90 absolvenții cu diplomă universitară erau asigurați cu un statut social şi un nivel de viaţă ridicat, în prezent nu se mai ştie cu certitudine care este semnificaţia şi valoarea unei diplome universitare. Deoarece piața muncii s-a diversificat și nu există o balanță între cererea și oferta pieții muncii. De aceea, este necesar ca universitățile, facultățile să stabilească unui dialog cu principalii beneficiari din cadrul pieţei forţei de muncă. 
În ultimii ani domeniul educației fizice și sportului s-a diversificarea foarte mult cererea pe piața muncii s-a schimbat profesia de profesor de educație fizică ne mai fiind căutată. Astfel este necesar ca oferta de studiu să se realizeze printr-un studiu asupra cererii pieței muncii.

Iconomescu full text.pdf
pdf