. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND INFLUENȚA PRACTICĂRII HIKING-ULUI ASUPRA UNOR INDICATORI AI STĂRII DE SĂNĂTATE LA ELEVII DIN CICLUL GIMNAZIAL
31 martie 2014
Domeniu:
DRĂGOI C.C.

Rezumat
Scopul cercetării noastre este acela de a observa care este influența practicării hiking-ului asupra dezvoltării unor indicatori ai stării de sănătate, la elevii din ciclul gimnazial. Plecând de aici, am avansat ipoteza că prin practicarea regulată a hiking-ului, se pot exercita influențe favorabile asupra asupra unor indicatori ai stării de sănătate, la acești elevi. Subiecţii pe care i-am ales pentru studiu au fost elevi din gimnaziu, care practică în mod regulat activități de turism montan. În afara acestora, am ales și un eșantion de control, băieți și fete, de aceeași vârstă, care nu practică turism montan și nici alte forme de activități sportive în cadru organizat. Cercetarea este un studiu comparativ ce a constat în principal în aplicarea unor teste (proba Schellong, testul Ruffier, testul de elasticitate toracică) care vizează unii indicatori somatometrici și fiziologici ai stării de sănătate. Ca urmare a aplicării testelor am obținut rezultate, care în urma prelucrării și interpretării, au condus la concluzii semnificative. Astfel, la proba Shellong, atât în cazul fetelor cât și al băieților, creșterea frecvenței cardiace este mai mică la grupul de studiu decât la cel de control, ceea ce denotă un indicator fiziometric mai bun. La testul Ruffier, deși diferența dintre media valorilor obținute de către cele două eșantioane nu este foarte mare, ambele încadrându-se la categoria satisfăcător, totuși rezultatele înregistrate de elevii din eșantionul de studiu sunt superioare, deci un alt indicator fiziometric al stării de sănătate este la un nivel superior. La testul de elasticitate toracică diferența dintre media valorilor obținute de către cele două grupe este tot în favoarea eșantionului de studiu, așadar și acest indicator somatometric al stării de sănătate este mai bun la grupul studiat. În final putem concluziona că practicarea regulată a hiking-ului are influențe favorabile asupra unor indicatori ai stării de sănătate a elevilor din ciclul gimnazial, confirmându-se astfel ipoteza de la care am plecat în cercetarea noastră.
Dragoi C. full text.pdf
pdf