. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND INCIDENȚA TULBURĂRILOR DE LATERALITATE LA COPII DIN CICLUL PRIMAR. MĂSURI DE INTERVENȚIE
12 september 2016
Domeniu:
Alina Mihaela  CRISTUŢĂ

Rezumat. 
Pe durata vieţii în drumul spre evoluție şi dezvoltare, omul experimentează diferite stadii ale creşterii prin apariţia de noi deprinderi şi transformări fizice şi psihice. La nivelul claselor primare apar şi se manifestă destul de multe preferinţe şi transformări ale copiilor în drumul spre dezvoltare datorate mersului la şcoală, a învăţării de noi deprinderi, a experimentării diverselor activităţi sau de revelare a preferinţelor deja prezente. Scopul prezentei lucrări de cercetare este de a depista, corecta și educa tulburările de lateralitate la copii din ciclul primar. Pentru o bună organizare a cercetării, s-a plecat de la ipotezele precum că: să presupunem că prin aplicarea testelor specifice, putem depista incidența tulburărilor de lateralitate la copii din ciclul primar și stabili dominanta laterală; să presupunem că prin implementarea măsurilor de intervenție specifice, putem corecta tulburările de lateralitate la această grupă de subiecți. Obiectivele urmărite în cadrul acestei cercetări au fost de a aduna date și informații necesare în procesul de depistare și educare a tulburărilor de lateralitate, de a oferi soluţii pentru corectarea acestora prin exerciţii specifice şi de a compara rezultatele testărilor inițiale cu cele ale testărilor finale pentru a verifica eficiența programelor de intervenție corectivă pe toată durata activității de cercetare. Metodele de cercetare folosite au fost stabilite în funcţie de obiectivele cercetării, astfel s-a folosit metoda studiului bibliografic, metoda testelor, metoda statistico-matematică şi metoda grafică. În urma lucrării de cercetare, se concluzionează că incidența tulburărilor de lateralitate la copii din ciclul primar, contribuie la depistarea tulburărilor de lateralitate și stabilirea tipului de lateralitate, iar măsurile de intervenție au ca principal obiectiv dezvoltarea și consolidarea deprinderilor motrice, precum și stabilizarea sau definitivarea dominantei laterale și conștientizarea dominantei laterale de către subiecți.

Cristuta.pdf
pdf