. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND IMPACTUL STILULUI DE COMUNICARE ȘI APARIȚIA BARIERELOR DE COMUNICARE ÎN INTERVENȚIA KINETOTERAPEUTICĂ
25 iulie 2017
Dana Maria CIOCAN, Mihaela PLĂMĂDEALĂ, Bojan JORGIĆ

Rezumat
Studiul are ca scop chestionarea pacienților și a kinetoterapeuților, pentru a identifica stilurile de comunicare folosite de participanții la actul terapeutic în corelație cu barierele ce pot apărea. Deasemenea impactul pe care îl au acestea asupra desfășurării recuperării. Am considerat necesară studierea acestor aspecte deoarece abordarea unui stil de comunicare nepotrivit sau a unui amestec de elemente verbale și nonverbale preluate din mai multe stiluri, pot perturba și influența relația terapeut – pacient. Pentru partea de cercetare, am folosit metoda anchetei sau chestionarul. Mai exact, am aplicat metoda chestionarului mixt (cu întrebări închise și deschise), pe un eșantion de 10 kinetoterapeuți (8 de gen feminin și 2 de gen masculin) și 59 pacienți (27 de gen masculin și 32 de gen feminin), din mai multe centre atât din sectorul public cât și din cel privat, și anume: GTL Medical Clinic, Spitalul Județean de Urgențe Bacău, Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord. În concluzie, putem afirma următoarele calitatea serviciilor prestate este corelată cu stilul folosit (pasiv, asertiv, agresiv, pasiv-agresiv) în comunicare de kinetoterapeut, iar acesta la rândul său, influențează ritmul barierelor identificate și capacitatea de gestionare a acestora. Un parteneriat de succes ce asigură o bună finalitate a actului terapeutic este bazat pe o comunicare eficientă, aceasta garantează o colaborare de calitate determinând implicarea în mod direct a pacientului în propria recuperare.

CIOCAN.pdf
pdf