. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND DINAMICA DEZVOLTĂRII INDICILOR SOMATO-FUNCȚIONALI ALE GIMNASTELOR JUNIOARE DE 12-15 ANI
31 martie 2014
Domeniu:
POTOP V., GRIGORE V., MORARU C.

Rezumat
În această lucrare sunt prezentate particularităţile morfo-funcţionale ale gimnastelor junioare cu vârsta cuprinsă între 12-15 ani. Ipoteza studiului a fost următoarea: considerăm că prin efectuarea examenului medico-sportiv vom putea alcătui examenul fiziometric al sportivelor și vom putea evidenția principalele componente ale creșterii și dezvoltării fizice a gimnastelor junioare. Presupunem, de asemenea, că analiza rezultatelor obținute va determina dinamica stării de sănătate a gimnastelor și nivelul condiției fizice a acestora, aflate în perioada de pregătire respectivă. Pentru a evidenţia aspectele funcţionale ale gimnastelor de performanţă, s-a organizat un studiu în cadrul Lotului Olimpic de junioare la Gimnastică artistică, aflate în pregătire la Centrul Național din Izvorani. Studiul s-a desfășurat în perioada 2012-2013, pe un grup de 14 sportive, de categoria junioare II și junioare I. În cadrul cercetării au fost folosite datele din fişele controlului medical de la Institutul Naţional de Medicină Sportivă din Bucureşti și s-a efectuat pe trei etape. Prelucrările statistice au fost făcute în programele Word şi „KyPlot”. Rezultatele studiului evidenţiază particularităţile morfo-funcţionale ale gimnastelor junioare de 12-15 ani, privind creşterea indicilor somatici, îmbunătăţirea indicilor de proporţie antropometrici şi îmbunătăţirea capacităţii funcţionale. De asemenea, am putut constata că efectuarea examenului medico-sportiv a evidențiat principalele componente ale examenului creșterii și dezvoltării fizice ale gimnastelor junioare și nivelul condiției fizice. 

Potop V. full text.pdf
pdf