. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA ÎNDEMÂNĂRII LA CLASELE A VIII–A, PRIN FOLOSIREA JOCULUI DE HANDBAL
16 february 2013
Domeniu:
Șufaru C., Rojniță S., Ambrosie I.

Rezumat
Alegerea jocului de handbal în acest experiment se datorează şi condiţiilor oferite de şcoală pentru desfăşurarea acestor lecţii de educaţie fizică, precum şi aprecierii faptului că jocul de handbal prin majoritatea componentelor sale, adaptate la nivelul gimnazial, constituie mijloace excelente pentru lecţiile de educaţie fizică la clasa a VIII - a acestea fiind de altfel şi premizele studiului nostru.
Ipoteza cercetării: Se presupune că studierea dezvoltării îndemânării prin jocul de handbal la elevii din clasele a VIII-a, ar putea să ne aducă un plus de cunoştinţe pentru dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor de şcoală generală.
Folosirea mijloacelor şi metodelor specifice aferente jocului de handbal pentru dezvoltarea îndemânării, au condus la o evoluţie pozitivă a indicilor acestei calităţi motrice, la toţi elevii claselor cuprinse în experiment, rezultatele probelor de control evidenţiind clar această situaţie.
Sufaru full text.pdf
pdf