. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA ECHILIBRULUI LA VÂRSTĂ POST-PUBERTARĂ
25 iulie 2011
Domeniu:

Marius VAIDA


Rezumat
Studiu de faţă doreşte să demonstreze că şi la vârstă adultă această deprindere motrică utilitar-aplicativă -  echilibrul, poate fi îmbunătăţită, ştiindu-se că dezvoltarea acesteia se poate realiza în toate condiţiile de dotare materială. Studiul s-a realizat cu ajutorul a două teste, testul Matorin şi  testul echilibrului cu dispozitivul în formă de „T” şi a fost efectuat pe un eşantion de 80 subiecţi care până în momentul experimentului nu au avut o pregătire specifică. Datele rezultate  din experiment ne demonstează clar că aceste deprinderi pot fi perfecţionate şi la vărstă adultă, echilibrul fiind una dintre deprinderile motrice foarte importante pentru om în general, şi pentru sportivi în special.
Din datele prezentate atât sub formă de tabele cât şi sub formă grafică putem concluziona că, deprinderea motrică echilibrul poate fi perfecţionată şi la vârstă adultă doar dacă se respectă un plan de pregătire bine conturat, care să aibă ca rezultat perfecţionarea organelor de simţ.
Dezvoltarea simţului echilibrului şi al orientării în spaţiu are ca rezultat creşterea nivelului de pregătire generală.
Perfecţionarea echilibrului se poate realiza cu o dotare materială minimă (bănci de gimnastică, bârne de lemn etc), nefiind necesară aparatură specială, condiţia ca această deprindere motrică utilitar-aplicativă să poată fi educată este ca atitudinea corporală din timpul exerciţiilor de echilibru să fie una corectă, un rol important având şi parcursurile aplicative.
Procesul de instruire trebuiă să aibă ca şi metodologie de lucru creşterea continuă şi progresivă a complexităţii acţiunilor motrice, bineînţeles respectând caracteristicile şi mijloacele treptelor de formare, dezvoltare şi perfecţionare (educare) a acestora.

Full.text.Vaida.pdf
pdf