. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA CALITĂŢII MOTRICE VITEZA PRIN METODE ŞI MIJLOACE SPECIFICE ATLETISMULUI LA ELEVII DE CICLUL LICEAL
15 mai 2017
Domeniu:
Florian BENEDEK,  Elena RAŢĂ

Rezumat: 
Scopul lucrării constă în determinarea celor mai eficiente metode şi mijloace de acţionare pentru dezvoltarea calităţii motrice viteza la elevii de liceu și determinarea nivelului motric al acestora. Experimentul s-a efectuat la Colegiul Tehnic Samoil Isopescu din Suceava. Subiecţii sunt în număr de 52 elevi, repartizaţi în două clase a IX-a, fete şi băieţi, după cum urmează: clasa a IX-a C (martor) formată din 12 fete și 11 băieţi, iar clasa a IX-a B (experiment) este formată din12 fete și 17 băieţi. Experimentul s-a desfăşurat în anul şcolar 2015 - 2016, pe durata a două semestre, lecţiile s-au desfăşurat în aer liber, în curtea şcolii cât și în sala de sport. Din literatura de specialitate reiese că alergarea este o deprindere naturală cu o mare accesibilitate în rândul elevilor, indiferent de vârstă și nivel de pregătire. Alergarea fiind o mişcare naturală, constituie baza tuturor activităţilor cu conţinut dinamic. Viteza este o calitate motrică genetică fiind puţin perfectibilă, manifestându-se în diferite forme: viteză de reacţie, viteză de execuţie, viteză de repetiţie, viteză de deplasare și viteză în regimul altor calități motrice. Pentru asigurarea eficienței dorite în lecțiile de educație fizică și sport la nivel de liceu este necesar ca metodele şi mijloacele pentru dezvoltarea calității motrice viteza să se efectueze în prima parte, imediat după ce organismul elevilor a fost bine pregătit pentru efort. Cunoscând faptul că activitatea atletică poate fi organizată în cadrul lecţiei de educaţie fizică sub diferite forme, noi am considerat de asemenea util de studiat, care din aceste metode și mijloace au o eficienţă mai mare în dezvoltarea calităţii motrice viteza, conform ipotezei.

BENEDEK.pdf
pdf