. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND DETERMINAREA NIVELULUI COMBATIVITĂȚII LA JUDOKA DE 11-14 ANI
31 martie 2014
SAVA M.A.

Rezumat
Având în vedere scopul cercetării și expectanțele am formulat următoarele ipoteze de lucru: 1. Combativitatea este o componentă a capacităţii psihice care favorizează /limitează performanţa sportivă la judo. 2. În procesul de pregătire combativitatea este variabilă independentă a capacităţii psihice. Pentru realizarea acestei cercetări am folosit metoda chestionarului. Astfel am elaborat chestionarul cu titlul „Chestionar pentru descoperirea nivelului spiritului combativ” , care conține 25 întrebări. Chestionarului a fost aplicat pe un eșantion de 12 sportivi judoka cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, care constituie grupul țintă al cercetării de față sportivii sunt legitimați la Judo Club Royal Bacău. Implementarea strategiei de optimizare a combativității la sportivii judoka de 11-14 ani, la nivel experimental, s-a soldat cu rezultate foarte bune și s-a reflectat în evoluția sportivilor judoka pe plan competițional aceștia obținând rezultate bune și foarte bune în perioada competițională.

Sava M. full text.pdf
pdf