. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND CREŞTEREA EFICIENŢEI JUCĂTOARELOR SPECIALIZATE PE POSTUL DE INTER, ÎN JOCUL DE HANDBAL, LA NIVELUL GRUPELOR DE JUNIOARE II
14 decembrie 2009
Lenuţa Lupan

Rezumat:
Creşterea continuă a performanţelor sportive este implicit influenţată de creşterea calitativă a procesului de pregătire, care este determinată de: capacitatea profesională a antrenorului, sistemul competiţional, aportul ştiinţelor ajutătoare, motivaţia elevului pentru practicarea sportului de performanţă, baza materială şi condiţiile de pregătire existente.
De-a lungul timpului, această temă a lucrării a mai fost abordată de diverşi specialişti, dar ne-am dorit ca această cercetare să se axeze pe tot ceea ce este nou în domeniu, mai ales că jocul de handbal evoluează foarte rapid. Astfel, unele aspecte studiate în trecut, astăzi îşi pierd valabilitatea sau sunt completate cu alte elemente noi, atât în cadrul concepţiei de joc, cât şi a celei de pregătire. Scopul lucrării a constat în găsirea şi selectarea unui număr de mijloace de acţionare optime şi a unor modele de pregătire individuală pentru postul de inter, la nivelul junioarelor II, în concordanţă cu cerinţele competiţionale şi cu tendinţele actuale ale handbalului modern.
În realizarea acestei lucrări, am pornit de la ipoteza că prin elaborarea şi aplicarea unor mijloace complexe de acţionare, standardizate şi planificate corespunzător, se poate creşte eficienţa jucătoarelor specializate pe postul de inter în cadrul jocului colectiv.
Pentru verificarea ipotezei propuse, am realizat un experiment constatativ la grupa de junioare II a Liceului cu Program Sportiv Iaşi, echipă care participă în Campionatul Naţional de Juniori, pe perioada anilor şcolari 2006/2007 şi 2007/2008.
Am urmărit, în principal jocul handbalistelor specializate pe postul de inter. Conţinutul tehnico-tactic pe faze de joc şi cel individual este dat de specialişti şi de Federaţia Română de Handbal; în funcţie de acestea, am ales mijloacele şi le-am experimentat. În urma înregistrărilor efectuate pentru jucătoarele specializate pe postul de inter, vizând mijloacele şi acţiunile de tactică utilizate, se pot contura următoarele observaţii:
După părerea noastră, este de reţinut faptul că jucătoarele şi-au însuşit mijloacele fazei a II-a şi ale celui în sistem, cele mai frecvente fiind pasele pe pătrunderi succesive, depăşirile cu finalizare sau angajare, blocajele continuate cu infiltrări la semicerc.
Dar interii sunt jucătorii care trebuie să marcheze goluri de la distanţă şi înregistrările făcute arată că au fost şi multe acţiuni ineficiente, ceea ce ne conduce la ideea că responsabilitatea lor trebuie îmbunătăţită.
Procedeul de aruncare folosit este cel din săritură şi foarte rar s-au mai folosit şi altele. Recomandăm să se insiste şi pe consolidarea procedeelor de aruncare cu sprijin pe sol (pas adăugat şi pas încrucişat), dar şi pe procedeul de aruncare cu braţul de la şold.
Considerăm că metodele şi mijloacele de acţionare care au fost alese şi utilizate în cadrul antrenamentelor, s-au dovedit a fi eficiente; astfel, am demonstrat că ipoteza lucrării este validă, adică  prin utilizarea lor corectă, pe parcursul unui an de pregătire, s-a putut creşte eficienţa instruirii jucătoarelor specializate pe postul de inter, din punct de vedere fizic şi tehnico-tactic. Îmbunătăţirea rezultatelor la toate probele demonstrează şi faptul că lecţia de antrenament a fost riguros planificată/proiectată şi organizată din punct de vedere metodic de către antrenor.
De asemenea, dorim să precizăm că s-a folosit foarte mult şi antrenamentul individualizat, atât în perioada precompetiţională, cât şi în cea competiţională, ţinându-se cont permanent de o dozare corespunzătoare a efortului şi de particularităţile subiecţilor.