. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PRIVIND CORECTAREA TULBURĂRILOR DE ORIENTARE TEMPORO-SPAȚIALĂ LA COPII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
24 octombrie 2015
Domeniu:
Cristuţă Alina Mihaela, Raţă Gloria

Rezumat:
Cunoaşterea propriului corp este condiţia şi instrumentul prin care copilul se cunoaşte pe sine. Copilul se manifestă complet prin posturile corporale, prin atitudini, gesturi sau mimică, respectiv prin trei moduri de a vorbi despre corp şi funcţiile sale, astfel: corpul ″funcţional″ ale cărui funcţii sunt mişcarea pentru mişcare; corpul ″activ″, a cărui funcţie este de adaptare la lumea obiectelor; corpul ″în exprimare″ participă la codificarea şi decodificarea relaţiilor cu mediul şi la creativitatea subiectului. Orientarea, organizarea şi structurarea spaţială formează coordonatele majore ale cunoaşterii în perioada şcolară, atât pentru copilul normal, cât şi pentru deficientul mintal. Orice fenomen al relaţiilor obiective se desfăşoară în spaţiu şi timp, iar o ″existenţă în afara timpului este o absurditate tot atât de mare ca şi o existenţă în afara spaţiului″. Scopul prezentei lucrări de cercetare este de a corecta și educa tulburările de orientare temporo-spațială la copii din ciclul primar. Pentru o bună organizare a cercetării, s-a plecat de la ipoteza precum că: folosirea unei intervenţii suplimentare la copii din învăţământul primar, bazate pe exerciţii de educare a orientării temporo-spaţiale, determină obţinerea corectării acestei componente psihomotrice. Metodele de cercetare folosite au fost stabilite în funcţie de obiectivele cercetării, astfel s-a folosit metoda studiului bibliografic, metoda testelor, metoda statistico-matematică şi metoda grafică. În urma lucrării de cercetare, se concluzionează că prin implementarea programelor de intervenție aplicativă specifice se pot corecta și educa tulburările de orientare temporo-spațială la copii din învăţământul primar, astfel, prin popularizarea rezultatelor obținute, să se implementeze programe de intervenție specifică și în cadrul orelor de educație fizică prevăzute în programa școlară la această categorie de vârstă. 

CRISTUTA.pdf
pdf