. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU PILOT PRIVIND UTILIZAREA UNOR APARATE INOVATIVE ÎN EDUCAREA FORŢEI
30 decembrie 2013
Hagiu B.A., Rusu O., Cojocaru A., Iacob R.M., Oprean A., Sandu I., Sandu A.V., Vizitiu I.C. 

REZUMAT
Scopul acestei cercetări a fost de a evalua percepţia asupra utilizării sistemelor inovative halteră-extensor (concentric şi excentric) şi bară helcometru cu sistem extensor, destinate dezvoltării şi recuperării masei şi forţei musculare. Subiecţii supuşi testării au fost de sex masculin (N=10), cu vârsta între 19 şi 32 de ani (vârsta medie =21,54 ani), care au executat un program de exerciţii cu aparatele inovative, intensitatea fiind individualizată. La un interval de 24 de ore, au completat un chestionar construit, care a inclus 8 itemi (întrebări închise şi deschise). Rezultatele relevă faptul că noile dispozitive prezintă un avantaj în ceea ce priveşte eficienţa exerciţiilor de izolare, dar alcătuirea programelor de exerciţii trebuie efectuată ţinând cont că, faţă de aparatura clasică corespondentă, solicită mai mult articulaţiile. Totuşi, presiunea pe coloana vertebrală este mai mică în cazul folosirii dispozitivelor inovative.

Hagiu full text.pdf
pdf