. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA VITEZEI DE DEPLASARE PRIN MIJLOACE ŞI METODE SPECIFICE JOCULUI DE BASCHET LA ELEVII CLASEI A VI-A
31 martie 2014
Domeniu:
CIOCAN C.

Rezumat
Modernizarea procesului de pregătire necesită o participare activă şi creatoare a profesorilor în instruirea elevilor. Fără cunoaşterea noilor aspecte ale teoriei şi practicării baschetului, fără o aprofundare a metodicii generale a predării lui la copii şi adolescenţi nu este posibilă o participare activă şi eficace la desfăşurarea instruirii.  Motivaţia alegerii temei mi-a fost dată de o serie de realităţi ale jocului de baschet: importanţa pe care o au componentele fundamentale în joc, scăderea valorică a jocului de baschet pe plan naţional, lipsa unor date care să asigure dirijarea pregătirii individuale şi colective în lecţia de educaţie fizică de la nivelul gimnazial. Scopul cercetării a fost acela de a studia un concept metodic adecvat  dezvoltării vitezei de deplasare prin mijloace şi metode specifice jocului de baschet în lecţiile de educaţie fizică la clasa a VI-a, având la baza noilor elemente curriculare cerute de reforma învăţământului în etapa actuală. Studiul s-a desfăşurat la Şcoala Mihai Drăgan din Bacău, pe perioada a aproximativ un an, respectiv 2012-2013. În acest sens în studiul pe care l-am efectuat am fixat ipoteza că introducerea mijloacelor si metodelor specifice vitezei de deplasare în lecţia de educaţie fizică, asigură creşterea ponderii instruirii multilaterale, care lărgeşte şi îmbunătăţeşte conţinutul de bază al educaţiei fizice şcolare. Strategia propusă de noi în lucrare se bazează pe introducerea în lecţiile de educaţie fizică la nivel gimnazial şi în special la clasele a VI-a a jocurilor pregătitoare pentru învăţarea jocului de baschet mai rapid şi eficient. Desfăşurarea experimentului şi prelucrarea rezultatelor au condus la elaborarea următoarelor concluzii: Studiul a evidenţiat dezvoltarea vitezei de deplasare a elevilor şi capacitatea elevilor de a-şi însuşi mai repede jocul de baschet prin folosirea în predare a jocurilor pregătitoare. 

Ciocan C. full text.pdf
pdf