. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU COMPARATIV ÎNTRE REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBELE DE EVALUARE DIN ATLETISM, LA NIVELUL ŞCOLILOR GIMNAZIALE
24 octombrie 2015
Domeniu:
Carmina Mihaela Gorgan, Ţîmpău Elena Erzilia

Rezumat
Acest studiu prezintă nivelul elevilor de la ”Şcoala gimnazială Dr. A. Şafran” din Bacău comparativ cu nivelul elevilor de la ”Şcoala gimnazială T. V. Ştefănelle” din Câmpulung-Moldovenesc, Suceava. Comparaţia s-a realizat prin rezultatele obţinute la două probe de alergări. Am ales probele de alergări deoarece conţinutul programei şcolare în care se regăsesc elemente din disciplina sportivă atletism poate fi îndeplinit integral, întrucât în fiecare şcoală se pot asigura condiţiile materiale necesare realizării obiectivelor instructiv-educative. Alergările sunt mijloace care au în programă şi în activitatea generală a elevilor, o pondere însemnată. În cadrul acestui studiu am cuprins un număr de 200 subiecţi, elevi ai claselor a V- a şi a VI a la cele două şcoli din oraşele Bacău şi Câmpulung Moldovenesc, cu vârste cuprinse între 11 şi 12 ani, care au efectuat probe de alergare de viteză şi alergare de rezistenţă, probe ce au fost analizate şi interpretate. Probele de evaluare efectuate de către elevi au fost: alergare de viteză pe distanţa de 50 m cu start din picioare şi alergare de rezistenţă (600 m fetele şi 800 m băieţii). Scopul acestui studiu este de a vedea nivelul elevilor din școlile gimnaziale de la munte comparativ cu nivelul elevilor din școlile gimnaziale de la șes în probele de alergări în vederea unei eventuale selecții pentru sportul de performanță. Ipoteza de la care am plecat a fost aceea că proba de alergare de viteză pe distanța de 50 m cu start de sus și alergarea de rezistență pe distanța de 600 m și 800 m ne poate arăta nivelul elevilor care pot fi selecționați pentru practicarea atletismului de performanță. Metodele folosite în cercetare au fost: metoda studiului bibliografic, metoda convorbirii, metoda observaţiei, metoda testărilor, analiza şi prelucrarea datelor şi metoda grafică. În urma acestui studiu am ajuns la concluzia că există o diferență de valoare între cele două grupuri. Rezultatele elevilor din școlile gimnaziale de la munte sunt mai bune comparativ cu rezultatele elevilor de la școlile gimnaziale de la șes.
GORGAN.pdf
pdf