. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STUDIU ASUPRA COMPORTAMENTULUI SPECTATORILOR LA JOCURILE DE HANDBAL
7 decembrie 2011
Bogdan T., Lazăr L. C., Macra-Oşorhean M.

REZUMAT
Introducere – Relaţia dintre publicul spectator şi echipa sportivă, este una dintre problematicile care a atras atenţia specialiştilor în ultima perioadă. Abordările moderne studiază aspecte legate de motivele şi frecvenţa participării spectatorilor la spectacolul sportiv, nivelul de afiliere faţă de echipă, comportamentul agresiv al spectatorilor, majoritatea încadrând această conduită în comportament de consum.
Obiective –Evidenţierea structurii, dar şi a trăsăturii generale de comportament a spectatorilor la jocurile de handbal.
Subiecţi şi metode – Am aplicat spectatorilor la un joc de handbal un chestionar nestandardizat de 15 itemi, având în conţinut principalele tematici dezvoltate de literatura de specialitate.
Rezultate şi discuţii – Datele brute au fost prelucrate cu pachetele statistice Excel şi SPSS, calculând indicii ai statisticii descriptive şi inferenţiale, care au stat la baza interpretării rezultatelor.
Concluzii –Studiul a evidenţiat o serie de trăsături ale spectatorilor la jocurile de handbal, informaţii analizate în funcţie de parametrii socio-demografici studiaţi: gen, vârstă, studii terminate.
Full.text.Bogdan.pdf.pdf
pdf