. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
STRATEGII DE ÎNVĂŢARE A CONŢINUTULUI GIMNASTICII RITMICE ÎN ŞCOALĂ
12 september 2016
Domeniu:
Cristina Elena MORARU, Alina RUSU

Rezumat. 
Lucrarea are ca subiect studierea gimnasticii ritmice din punct de vedere didactic şi evidenţierea domeniului motricităţii artistice al acestei discipline. Cunoaşterea şi aprecierea conţinutului gimnasticii ritmice, în toate dimensiunile sale, poate constitui un mod de realizare a obiectivelor educaţiei fizice şi sportului şcolar. Antrenorii, profesorii, cercetătorii şi elevii constituie un ansamblu de persoane competente care, prin diversitatea lor, îmbogăţesc şi contribuie la dezvoltarea acestei discipline. Scopul acestei lucrări se concretizează prin prezentarea unor strategii de învăţare care vizează, în special, trecerea de la noţiunea de "a acţiona", la "a şti să acţionezi" în situaţii autentice. Astfel, dorim să încredinţăm elevului responsabilitatea de a crea şi de a aduce propriile sale soluţii, aşadar, de a fi promotorul transformărilor sale motrice. Discuţii. Intervenţia în jurul dialecticii tehnico-artistice, strategiile de învăţare şi instrumentele de analiză prezentate vizează acţionarea asupra modului de însuşire a conţinutului gimnasticii ritmice şi formularea unor recomandări  operaţionale. Concluziile acestei lucrări se materializează prin acordarea unor răspunsuri la anumite întrebări care şi le pune orice începător sau expert: Ce competenţe putem dezvolta la un elev? Cum să-l facem pe elev "actor" al propriilor sale transformări? Ce situaţii propunem pentru a declanşa progresul? Concluzii. Obiectivul învăţării este acela de a efectua trecerea de la posibilităţile anterioare la noile posibilităţi, iar această trecere se face în funcţie de resursele şi ritmul propriu al fiecărui elev. Pentru a permite aceste treceri, este indispensabil ca profesorul să ofere elevului un mediu didactic propice construcţiei transformărilor sale. Aşadar, lucrarea oferă profesorilor şi antrenorilor repere şi strategii necesare conceperii şi realizării unei practici formatoare, permiţându-le să îndrăznească şi să reuşească.
Moraru.pdf
pdf