. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
SCOUTING-UL ÎN BASCHETUL CONTEMPORAN
15 mai 2017
Csilla Gradinaru

Rezumat. 
Scouting-ul în baschet înseamnă a spiona şi explora cu grijă pentru a obţine informaţii despre jucători. Prin găsirea jucătorilor de valoare şi integrarea lor în echipă se asigură un joc calitativ, un joc spectaculos, ceea ce atrage publicul spectator. Prin lucrarea de faţă am încercat să definesc cei mai importanţi factori care contribuie la analiza şi alegerea jucătorilor pentru a forma o echipă competitivă. Ne propunem să evidenţiem obiectivele şi căile de eficientizare a scouting-ului.Am intenţionat să verific dacă activitatea scouterului îşi dovedeşte utilitatea în obţinerea performanţei sportive. În elaborarea lucrării am utilizat programul de documentare teoretică din literatura de specialitate, observaţia, înregistrarea video, metoda chestionarului şi a interviului. Pentru a concretiza tema lucrării am elaborat un chestionar cu şapte întrebări legate de problematica scouting-ului în baschetul contemporan. Am apelat la şase scouteri pentru a-mi răspunde la aceste întrebări deschise, legate de activitatea lor de „căutători de talente”. Model chestionar: Care sunt perioadele de scouting? (când îi urmăriţi pe jucători?); În funcţie de ce criterii alegeţi jucătorii? (unul sau mai multe şi care sunt?); Ce urmăriţi la un jucător?; Cum luaţi legătura cu jucătorii?; Cum decideţi dacă jucătorii corespund exigenţelor clubului?; Cum perfectaţi angajamentul jucătorilor cu clubul? (paşi pe care îi întreprindeţi pentru legitimarea lor?); Beneficiaţi de un procent din contractul cu jucătorii sau sunteţi retribuiţi de către club? (dacă nu doriţi, nu răspundeţi la această întrebare). Criteriul cel mai important în alegerea jucătorului îl constituie capacitatea lui de a fi integrat în modelul de joc şi în structura echipei – 66% dintre cei intervievaţi. Scouterii intervievaţi sunt de acord în unanimitate că valoarea individuală a jucătorului primează în alegerea jucătorului. Testarea în perioada de probă, cât şi culegerea de informaţii de la cei cu care a lucrat anterior sunt determinante în alegerea jucătorului. Scouting-ul reprezintă o activitate deosebit de importantă în cazul celor cu pretenţii de performanţă. Un scouting eficient ajută la descoperirea unui jucător potrivit echipei, ceea ce poate face diferenţa dintre eşec şi succes. Decizia de a fi legitimat la o echipă se ia în baza unor criterii diverse care sunt la latitudinea clubului, îndeosebi testarea în perioada de probă şi culegerea de informaţii de la cei cu care a lucrat anterior.[1]

GRADINARU.pdf
pdf