. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ROLUL KINETOTERAPIEI ÎN EDUCAREA ECHILIBRULUI LA PERSOANELE CU SINDROM DOWN
31 august 2015
Domeniu:

Nechita F.

REZUMAT
Lucrarea prezintă modalitățile de intervenție ale kinetoterapeutului în educarea și evaluarea echilibrului la persoanele cu sindromul Down. Datorită statisticii la nivel global, gradul de actualitate al temei se reflectă în oportunitatea de a găsi cele mai eficente mijloace de ameliorare a acestei deficiențe, astfel încât persoanele diagnosticate să se integreze în societate. Demersul științific prezintă un studiu de caz, desfășurat pe un pacient în vârstă de 8 ani de la Școala Speciala de Copii cu Dizabilități din Brașov. Metodologia cercetării a constat în aplicarea unor teste pentru depistarea gravității echilibrului dinamic și static, urmărindu-se existența semnelor subiective și obiective ale sindromului. Concluzia studiului relatează faptul că aplicarea acestor mijloace kinetoterapeutice asupra pacientului au inregistrat valori pozitive, contribuind la ameliorarea gradului acestei deficiențe, implicit asupra calității vieții.

Nechita full text.pdf
pdf