. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ROLUL KINETOTERAPIEI ÎN DIMINUAREA EFECTELOR INDUSE DE MALFORMAȚIA CONGENITALĂ DE CORD – STUDIU DE CAZ
31 martie 2014
Domeniu:
CROITORU R., BALINT N. T.

Rezumat 
În ROMÂNIA anomaliile fetale cauzează 20-30% din mortalitatea infantilă, ocupând locul 2 după prematuritate-53% în anul 2005. Restricţia creşterii fetale reprezintă cauza principală a morţii fetale intrauterine (60-70%) şi a doua cauză a deceselor în perioada neonatală - de 41%. Mortalitatea perinatală este cauzată de 6 complicaţii obstretice prematuritatea, sarcina multiplă, HTA indusa de sarcină, apoplexia utero-placentară, placenta praevia, prezentaţia pelvina.Terminarea sarcinii pentru anomalii fetale diagnosticate prenatal este exclusă din statisticile mortalităţii perinatale după informaţia epidemiologică. Motivaţia alegerii intervenţiei kinetoterapeutice în cazul malformaţiei congenitale de cord la vârsta pediatrică o constituie frecvenţa cu care această patologie malformativă e întâlnită în pediatrie, a problemelor cu care echipa medicală se confruntă, literatura de specialitate nerăspunzând întotdeauna clar situaţiilor întâlnite în practica curenta. Malformaţiile congenitale de cord  şi vase, deţinând ponderea patologiei cardiovasculare pediatrice, reprezintă un domeniu de maxim interes pentru recuperarea în cardiologia pediatrică. Tendinţele medicinii moderne subliniază faptul că în recuperarea bolnavilor cardiovasculari, kinetoterapia ocupă un loc important. Plecând de la cazurile urmărite pe un timp îndelungat în legătură cu tema cercetată, dar şi din literatura de specialitate consultată am ales această temă pentru a evidenţia importanţa recuperării cestei patologii malformative, dificultăţile cu care ne confruntăm în recuperarea funcţională. În concluzie, rezultatele obținute în urma desfăşurării studiului de caz ne dau dreptul să afirmăm că ipotezele cercetării şi anume faptul ca prin evaluarea corectă și completă a potențialului motric putem interveni prin mijloacele kinetoterapeutice în restabilirea funcţiei pierdute şi că prin selectarea corectă a mijloacelor şi metodelor conform diagnosticului extrem de complex al studiului de caz putem contribui la îmbunătăţirea parametrilor fiziologici şi a deficitului motor precum şi a calităţii vieţii specifice vârstei, s-au confirmat. Kinetoterapia reprezintă așadar o șansă la o viață normală a copiilor cu afecțiuni cardiovasculare.

Croitoru R. full text.pdf
pdf