. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ROLUL KINETOPROFILAXIEI ÎN ADAPTAREA ORGANISMULUI LA EFORT A COPIILOR CU OBEZITATE
16 february 2013
Domeniu:
Cristuță A. M., Rață G.

Rezumat
Obezitatea reprezintă o problemă majoră de sănătate la nivel global, fiind în creştere în toate ţările lumii, inclusiv în România, atingând rate alarmante atât la adulţi cât şi la copii, astfel încât să reflectăm la repercursiunile negative ale acesteia asupra evoluţiei umane.
Scopul acestei cercetări este de a populariza importanţa activităţii fizice în combaterea obezităţii şi a factorilor favorizanţi, cât şi în prevenirea complicaţiilor generate de aceasta.
Mijloacele, metodele şi procedeele folosite, înglobate într-un program bine structurat şi individualizat, apoi aplicarea lui cu perseverenţă, corectitudine şi în mod continuu, conduce la diminuarea şi corectarea simptomelor existente şi prevenirea instalării altor complicaţii.
În urma aplicării programelor de kinetoprofilaxie, se îmbunătăţeşte aspectul somatoscopic al individului, proporţionalitatea devine armonică, iar capacitatea de adaptare a organismului la efort se îmbunătăţeşte.
Cristuta full text.pdf
pdf