. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ROLUL ŞI STATUTUL PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN CADRUL EDUCAŢIEI PERMANENTE
20 iulie 2008
Domeniu:
Vasile Viciu TANASE

Rezumat:
În cadrul educaţiei permanente, profesorul de educaţie fizică şi sport este angajat într-o muncă de mare delicateţe şi de o responsabilitate unică. Profesorul de educaţie fizică este un îndrumător al tinerei generaţii, disciplina pe care o predă având un rol esenţial în formarea tinerei generaţii. El este un model viu, deoarece expune exerciţiile fizice nu doar prin comandă şi indicaţii, ci şi prin execuţii cu propriul corp.
Cu toţii considerăm că se cuvine să se dea o consideraţie şi o importanţă mai mare acestei profesiuni şi a oamenilor care au îmbrăţişat-o, deoarece continua îmbunătăţire şi perfecţionare a muncii acestora, încrederea şi autoritatea ce trebuie să li se acorde sunt căi de progres pentru mişcarea sportivă, loisir şi performanţă.
Stilul practic de muncă al profesorului, mereu activ în mijlocul elevilor săi, utilizarea mijloacelor atractive, stimulative, profesionalismul, adaptabilitatea şi spiritul său organizatoric, va polariza tinerii într-un mod evolutiv şi cu interes spre disciplină, ajutând la modelarea caracterului şi personalităţii lor. El trebuie sa asigure o ambianţă plăcută, să inspire elevului încredere, bucuria şi satisfacţia efortului, dorinţa de a reveni.