. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ROLUL EXERCIȚIILOR PENTRU OPTIMIZAREA COMPONENTELOR PSIHOMOTRICITĂȚII, ÎN DEZVOLTAREA ȘCOLARULUI MIC
31 martie 2014
MACRI A. C.

Rezumat
Activităţile cognitive favorizează o dezvoltare intelectuală evidentă, influenţată şi de o plasticitate deosebită a sistemului nervos – avantaj funcţional ce conferă copilului o mare receptivitate în comparaţie cu adulţii. Scopul: Prin tema aleasă dorim să contribuim la sublinierea importanţei exercitiilor sub formă de joc în realizarea obiectivelor educaţiei fizice şi sportului, la optimizarea componentelor psihomotricităţii și dezvoltarea scolarului mic. Ipoteza: Pornind de la premisa că jocul contribuie într-un mod eficient şi plăcut la rezolvarea multor obiective ale educaţiei fizice şi sportului, presupunem că strategiile didactice bazate pe joc  contribuie la optimizarea  componentelor psihomotricităţii la varsta şcolară mică și implicit la dezvoltarea multilaterală a micului școlar. Material: elevi de clasa I ai Scolii Mircea cel Batrân Pitesti,  metode utilizate: metoda observaţiei pedagogice,  metoda anchetei prin chestionar, metoda măsurătorilor şi a testării motrice. Conţinutul proiectului se bazează pe mijloacele selecţionate pentru dezvoltarea schemei corporale, mijloacele selecţionate pentru dezvoltarea coordonării dinamice segmentare şi generale, mijloacele selecţionate pentru dezvoltarea lateralităţii, mijloacele selecţionate pentru dezvoltarea coordonării perceptiv – motrice (percepţia spaţiului, ritmului şi a mişcărilor proprii), mijloacele selecţionate pentru dezvoltarea rapidităţii mişcărilor, mijloacele selecţionate pentru dezvoltarea ideomotricităţii (ca sinteză dinamică a schemei corporale şi a coordonărilor perceptiv – motrice cu sarcina motrică. Concluzii:Componentele psihomotrice dau măsura unui comportament psihomotric normal al copilului şi adolescentului, de aceea obiectivele educaţiei fizice trebuie să vizeze educarea la un nivel înalt  a acestor componenteSelectarea celor mai eficiente mijloace din cadrul jocurilor dinamice, triate în funcţie de contribuţia  adusă educării principalelor  componente  ale psihomotricităţii, dar şi în funcţie de structura acestora şi de gradul de accesibilitate pentru vârsta abordată în cercetare, reprezintă paşii strategiei  didactice de dezvoltare a componentelor psihomotricităţii la vârsta şcolară mică, 6-8 ani, şi totodată contribuţia personală în rezolvarea acestei probleme.

Macri A. full text.pdf
pdf