. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ROLUL ATENŢIEI ÎN REGLAREA COMPORTAMENTULUI LA SCHIORII JUNIORI
22 iulie 2014
GROSU V.T., GROSU E.F., DUMITRESCU M. 

Rezumat
Prin acest studiu  dorim să arătăm care este specificul  atenţiei în schiul alpin la juniorii practicanţi ai sportului de performanţă, în vederea ocupării unui loc cât mai bun. Studiul este de tip constatativ şi  a avut  loc la loturile de juniori practicanti ai schiului alpin. Testele s-au aplicat  participanţilor  la  Campionatul Şcolar al României din aprilie 2013, care a avut loc la Straja. Sportivii care au participat la aceste testări au fost din următoarele cluburi: CSS Gheorgheni, CSS Petroşani, CSS Sibiu, CSS Predeal, CSS Topliţa constituind grupul de control şi sportivii din CSS Baia – Sprie fiind grupul de experiment.
Obiectivul principal al studiului este de a preciza locul,  rolul cât şi specificul atenţiei  în schiul alpin. 
Metodele folosite au fost  aplicarea testelor  în zilele de concurs: MA- concentrarea atenţiei; AP2 – spiritual de observaţie; AD – atenţie distributivă.
Rezultatele obţinute arată care este profilul fiecărui schior  junior în ceea ce priveşte specificul atenţiei. Acesta va determina modul în care vom aplica tehnicile de antrenament mental, individual pentru fiecare sportiv din lotul experimental,  respectiv, programarea  neuro –lingvistică specifică fiecărui sportiv. 

Grosu V.T. full text.pdf
pdf