. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
ROLUL ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ÎN FORMAEA VALORILOR ETICO-MORALE
19 decembrie 2012
Domeniu:
Popescu V.

Rezumat

Valorile morale au un rol esenţial în orientarea acţiunilor umane, în stabilirea obiectivelor şi scopurilor de atins, a strategiilor şi căilor de acţiune; acestea, se referă la stări sau moduri de acţiune considerate a fi dezirabile care, interiorizate şi sedimentate în personalitate devin, împreună cu modalităţile atitudinale, elemente componente ale acesteia constituind surse şi motive ale autonomiei persoanei în relaţiile sale cu mediul și cu lumea. Scopul lucrării constă în identificarea modalității prin care activitățile sportive influențează formarea valorilor etico-morale. Drept ipoteză, presupunem că prin utilizarea activităților sportive diversificate și judicios planificate se formează și se consolidează valorile etico-morale ale individului. Valorile morale, prin interiorizarea lor, devin componente structurale ale personalităţii umane constituind, împreună cu atitudinile, potenţialul acţional al individului.
Popescu full-text.pdf
pdf