. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
REPERE ÎN PREGĂTIREA METODICĂ A STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
31 martie 2014
Domeniu:
RUS C.M.

Rezumat 
Acest articol examinează pregătirea iniţială a profesorului de educaţie fizică cu scopul de a sublinia semnificaţia profesională a acesteia. Se susţine că s-a pierdut semnificaţia sa şi, în încercarea de a o recupera, există o strategie iniţială posibilă: reevaluarea a două concepte de bază, educaţia în general şi educaţia fizică în particular. Scopurile  sunt  să căutam răspunsuri la întrebările: Ce reprezintă cu adevărat un profesor de educaţie fizică? Nu este uşor să se găsească un răspuns la această întrebare, datorită dificultăţii cu care se poate trece de multitudinea problemelor ce apar pe parcursul analizei. 
Ce fel de pregătire ar trebui să primească un profesor de educație fizică şi cum ar trebui oferită această pregătire? 
O altă întrebare ar fi: Ce fel de pregătire este relevantă pentru instruirea în vederea profesării în domeniul educaţiei fizice şi sportului? Orice profesor ce predă educaţia fizică şi nu numai, trebuie sa fie instruit atât dintr-un punct de vedere personal, cât şi profesional (urmărind programa şi metodologia).
Rus C. full text.pdf
pdf