. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
REFORMA CURRICULARĂ ÎN ROMÂNIA POSTDECEMBRISTĂ
15 decembrie 2007
Domeniu:

Cătălin ŞTIRBU, Cătălina ŞTIRBU

Rezumat
Aşteptat de agenţii educaţionali implicaţi (elevi, învăţători, profesori, părinţi etc.) procesul de reformă a curriculum-ului şcolar îşi propune să răspundă necesităţilor actuale şi de perspectivă ale societăţii româneşti şi să participe la compatibilizarea de ansamblu a învăţământului cu structurile europene şi euro-atlantice.
Mutaţiile determinate de reforma curriculară reprezintă elemente de generare şi de dinamizare a tuturor celorlalte componente ale reformei.
Contribuţia educaţiei fizice la dezvoltarea armonioasă a individului prin practicarea exerciţiilor fizice şi a unor ramuri (discipline) sportive poate fi determinantă dacă abordarea demersului didactic este coerentă pe întregul parcurs şcolar.
Ca şi celelalte arii curriculare şi discipline prevăzute de planul de învăţământ pentru gimnaziu, educaţia fizică şi sportul trebuie să contribuie prin obiectivele, conţinuturile şi formele sale specifice de organizare şi desfăşurare a procesului didactic, la realizarea finalităţilor atribuite acestui nivel de învăţământ obligatoriu.