. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
REFLECTAREA VALORILOR SOCIALE ÎN CONDUITA STUDENȚILOR EFECT AL PRACTICĂRII ACTIVITĂȚILOR MOTRICE
31 iulie 2013
Ionescu C.L.

Rezumat
Educația fizică, în contextul educației universitare, reprezintă un factor determinant pentru formarea viitorilor cetățeni din perspectiva formării personalității, prin dezvoltarea și promovarea unei panoplii de valori, conduite şi atitudini sociale şi personale care se manifestă în viața cotidiană. Notele definitorii ale acestei etape, am numit aici viața de student, devin evidente prin afirmarea constantă a conştiinţei, conștientizarea asumării de roluri și responsabilități prin provocări impuse de schimbări semnificative, obiective şi subiective, conexate maturizării proceselor sociocognitive, psihice, fizice necesare descoperiri și valorificării dimensiunilor social-relaţionale şi profesionale. Procesul de integrare a tinerilor în ansamblul social actual se realizează și se manifestă prin materializarea eforturilor personale în diferitele medii reprezentate de familie, de grup (de apartenenţă, de referinţă), de mediul profesional, prin modelarea pozitivă a personalității, precum și prin manifestarea autonomiei personale. Preocuparea tinerilor, mai ales a studenţilor, pentru ideea de mişcare fizică concepută sub diferite forme, se reflectă în dorința acestora de a practica activități de educație fizică și sportive ca alternativă la o serie de manifestări nocive care se răsfrâng asupra stării de sănătate și care sunt evidente în societate în care trăim. Chiar dacă domeniul educație fizică și sport este recunoscut a fi în mod deosebit practic, acesta poate considerat, prin resursa umană implicată în tot acest proces de susținere a practicării activitățior motrice, promotorul pentru formarea și manifestarea de conduite și atitudini pozitive pentru mișcare, pentru promovarea și dezvoltarea de seturi valorice concorde cu cerințele societății actuale [1]. Corespunzător celor evidențiate am finalizat o investigație științifică inclusă în teza de doctorat [1], din care prezint o abordare a domeniului educație fizică și sport din perspectiva conștientizării asimilării de valori sociale prin procesul de educație fizică. Metodele de cercetare utilizate au fost focus grupul, chestionarul sociometric, metoda simulării, chestionarul de valori, opinii și atitudini și metoda de prelucrare şi analiză statistică, de reprezentare grafică, instrumente de analiză şi indicatori statistici
Ionescu full text.pdf
pdf