. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
RECUPERAREA HIPERLORDOZEI LOMBARE PRIN EXERCIȚII SPECIFICE ÎNOTULUI SPORTIV
19 decembrie 2014
Domeniu:
Petrea R. Rusu D.

REZUMAT:
Scopul acestei lucrări este să arate importanţa şi utilitatea înotului sportiv în cadrul programelor terapeutice de recuperare a unor deficienţe de postură, în contextul nostru recuperarea hiperlordozei lombare. Considerăm că prin folosirea exerciţiilor specifice înotului sportiv, respectiv a mijloacelor specifice învăţării procedeelor de înot, vom diminua amplitudinea hiperlordozei lombare. Mai exact, credem că prin exerciţiile specifice înotului sportiv vom diminua amplitudinea hiperlordozei lombare cu cel puţin 15 mm. În studiu au fost cuprinși trei subiecți (copii de gen feminin), care prezentau hiperlordoză lombară. În vederea precizării diagnosticului s-au făcut următoarele examinări și testări: anamneza; examenul somatoscopic; examenul somatometric; testing muscular; teste specifice: Schõber, „degete – sol”. Programul terapeutic terapeutic aplicat a inclus: exerciții pentru învățarea și consolidarea procedeelor de înot craul, spate, bras și fluture. Durata programului recuperator a fost de cinci luni și jumătate, realizat cu o frecvență de două ședințe pe săptămână, ședinta avea o durată de timp de 35-40 de minute, la o tempratură a apei de 29-31 grade Celsius. La testarea inițială amplitudinea lordozei era de 70 mm pentru subiectul A.B., 60 mm pentru subiectul R.A. și 55 mm pentru subiectul S.A. La finalul cercetării rezultatele cu privire la amplitudinea lordozei au fost de 52 mm pentru subiectul A.B., 45 mm pentru subiectul R.A., respectiv 40 mm pentru subiectul S.A. Concluzia acestui studiu subliniază faptul că instituirea precoce şi corectă a unor programe individualizate de recuperare a hiperlordozei lombare vor conduce la reducerea amplitudinii curburii lombare, până la valorile fiziologice. De asemenea, mijloacele de învățare și consolidare a procedeelor de înot pot fi mijloace importante în procesul de recuperare a hiperlordozei lombare. 

Petrea R. full text.pdf
pdf