. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI PRIN SPORT
12 september 2016
Victor MANOLACHI

Rezumat.  
Sportul şi marile evenimente sportive dețin un potențial semnificativ de a contribui în mod substanțial la protecția și la promovarea drepturilor omului. Orice persoană are dreptul de a se bucura de sport, fie ca spectator, competitor sau jucător. Respectarea drepturilor omului trebuie asigurată în primul rând de către autorităţile publice centrale şi locale, care au datoria să creeze condiţiile dezvoltării sportului: stabilirea unor politici corespunzătoare, promovare, creşterea posibilităţilor de integrare. Totodată, considerăm că ar constitui o oportunitate pentru garantarea drepturilor omului prin sport, de a se crea la nivel naţional, central,   un organism neguvernamental, cu ramificaţii locale şi regionale, care să coordoneze activitatea voluntarilor în acest domeniu şi care ar putea sprijini sau preveni anumite situaţii de încălcare a acestor drepturi. De asemenea, mijloacele  de comunicare în masă trebuie să contribuie la promovarea valorilor dobândite prin practicarea activităţilor sportive, realizând astfel, mai multe programe educative şi legislative în domeniu. Mai mult, autorităţile responsabile trebuie să acţioneze pentru a ajuta la înlăturarea discriminării în funcţie de sex, din educaţia fizică şi sport, acţiune ce ar trebui să fie urmată de toţi factorii interesaţi de educaţie. 

Manolachi.pdf
pdf