. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
PROIECTUL INSTITUŢIONAL DE DEZVOLTARE AL CLUBULUI SPORTIV CU SPECIFIC ÎN LUPTELE GRECO – ROMANE
20 iulie 2008
Domeniu:
Tipa LAZAR

Rezumat:
Proiectul de dezvoltare instituţională  a unui club sportiv reprezintă baza metodologică de management strategic a intenţiilor de dezvoltare a unui club unde sunt clar precizate obiectivele şi  intenţiile care trebuie indeplinite.
În urma monitorizării realizate şi potrivit literaturii de specialitate (Zakrajsec, B.Dorothy,1993, A.V.Voicu 1998) voi încerca să definesc şi să prezint un model eficient de creare şi dezvoltare al unui club sportiv cu specific în luptele greco – romane, elaborând totodată proiectul instituţional al acestuia.
 Decizia de a deveni întreprinzător este mai puţin complexă, decât punerea ei în practică, mai ales când se referă la activitatea amplă de creare, lansare şi  inovare a unei noi organizaţii. O clară distincţie trebuie avută în vedere în studierea organizaţiilor noi faţă de cele deja existente. Noile organizaţii tind să fie mai dinamice, mai inovative, jucând un rol central în orice economie, dar mai ales în una de tranziţie în care organizaţiile mari domină piaţa, iar capitalul privat se află la început de drum. Apare astfel necesitatea creării unui mediu concurenţial, a reducerii gradului de concentrare economică şi oferirii unor alternative pentru preţul şi calitatea produselor.