. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
POZIŢIA SPECIALIŞTILOR ASUPRA PSIHOMOTRICITĂŢII – STUDIU ÎN ROMÂNIA
24 octombrie 2015
Moşoi Adrian Alexandru,  Balint Lorand

Abstract 
În acest studiu condus sub forma unui chestionar specific adresat cadrelor universitare ale şcolilor doctorale din domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului din România am încercat să identificăm părerea acestora despre psihomotricitate ca domeniu de studiu şi de cercetare. Studiul îşi propune identificarea factorilor favorizanţi psihomotrici, dezvoltaţi prin practicarea activităţilor sportive de către elevi şi evidenţierea beneficiilor practicării activităţilor sportive, pe direcţia integrării sociale. Prin aflarea acestor factori favorizanţi, ne dorim să subliniem importanţa psihomotricităţii în orice activitate care va fi desfăşurată în viitor, de către puber şi dezvoltarea acestora prin practica sportivă. La acest chestionar au răspuns un număr de 54 de cadre universitare, existând un interes important în vederea studiului şi dezvoltării psihomotricităţii la nivelul specialiştilor din România, dintre cei care au răspuns la chestionar, 95,3% studiază sau au studiat parţial sau interdisciplinar acest domeniu. 

MOSOI.pdf
pdf