. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinte Conexe
POSIBILITĂŢI DE DEZVOLTARE A CALITĂŢILOR PSIHO-MOTRICE LA COPIII CU SINDROM DOWN - ÎNOT ADAPTAT
19 decembrie 2012
Domeniu:
Chera-Ferrario  B.

Rezumat

Desfăşurarea activităţilor sportive reprezintă o acţiune benefică pentru minte şi corp, pentru orice categorie de persoană. Beneficiile sportului sunt şi mai evidente la copiii cu Sindrom Down, ce manifestă o întârziere generală a structurilor neuro-motorii.  
Prin activitatea desfăşurată am urmărit dezvoltarea calităţilor psiho-motrice prin exerciţii de înot adaptat la copiii cu Sindrom Down. Considerăm că implicarea noastră alături de copiii cu Sindrom Down în activităţi de înot adaptat, poate dezvolta anumite aspecte ale calităţilor psiho-motrice.
Activitatea sportivă s-a desfăşurat cu 6 copiii cu Sindrom Down ai Şcolii Speciale din Târgovişte, pe o perioadă de 6 luni, copiii fiind asistaţi de studenţii voluntari ai Departamentului EFS din Universitatea „Valahia” din Târgovişte.
Cel mai important rezultat este bucuria copiilor de a venii la bazin şi a desfăşura lecţii de înot. Prin metodele utilizate, prin exerciţiile folosite, prin implicarea devotată a voluntarilor, copiii au dezvoltat multă încredere şi curaj şi au reuşit să înoate doar cu materiale ajutătoare. În urma testelor motrice desfăşurate de noi am obţinut în general creşteri ai indicatorilor calităţilor motrice urmărite.
Continuarea activităţii de înot adaptat este foarte importantă, pentru a mobiliza deprinderile anterioare şi pentru dezvoltarea continuă a indicatorilor psiho-motrici.
Chera-Ferrario full-text.pdf
pdf